Nhám tờ chà kim loại

Giấy nhám tờ Matador P1500
8.500
vnđ
10.200 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám tờ Matador P2000
8.500
vnđ
10.200 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
liên hệ
Những điều cần biết về...
Liên hệ
Liên hệ để được tư vấn
Đơn vị đóng gói
liên hệ
Giấy nhám tờ Fujistar The...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói
Giấy Nhám Tờ Nước Fujistar...
6.900
vnđ
7.600 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
Đơn vị đóng gói
1000 tờ / thùng
Giấy nhám tờ mịn P1200...
7.500
vnđ
8.000 vnđ
Liên hệ để được tư vấn
Đơn vị đóng gói
500 tờ/thùng
Giấy nhám tờ mịn P120...
7.800
vnđ
8.000 vnđ
Liên hệ để được tư vấn
Đơn vị đóng gói
500 tờ/thùng
Giấy nhám tờ mịn P240...
6.300
vnđ
6.500 vnđ
Liên hệ để được tư vấn
Đơn vị đóng gói
500 tờ/thùng
Giấy nhám tờ mịn P320...
6.300
vnđ
6.500 vnđ
Liên hệ để được tư vấn
Đơn vị đóng gói
500 tờ/thùng
Giấy nhám tờ mịn P400...
6.300
vnđ
6.500 vnđ
Liên hệ để được tư vấn
Đơn vị đóng gói
500 tờ/thùng
Giấy nhám tờ mịn P600...
6.300
vnđ
6.500 vnđ
Liên hệ để được tư vấn
Đơn vị đóng gói
500 tờ/thùng
Giấy nhám tờ mịn P800...
6.300
vnđ
6.500 vnđ
Liên hệ để được tư vấn
Đơn vị đóng gói
500 tờ /thùng
Giấy nhám tờ mịn P1000...
6.800
vnđ
7.000 vnđ
Liên hệ để được tư vấn
Đơn vị đóng gói
500 tờ/thùng
Giấy nhám tờ mịn P1500...
8.000
vnđ
8.500 vnđ
Liên hệ để được tư vấn
Đơn vị đóng gói
500 tờ/thùng
Giấy nhám tờ mịn P2000...
8.900
vnđ
9.500 vnđ
Liên hệ để được tư vấn
Đơn vị đóng gói
500 tờ/thùng
Giấy nhám tờ mịn P2500...
9.100
vnđ
9.500 vnđ
Liên hệ để được tư vấn
Đơn vị đóng gói
500 tờ/thùng
Giấy Nhám Tờ Nước Fujistar...
6.400
vnđ
6.900 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
Đơn vị đóng gói
1000 tờ / thùng
Giấy Nhám Tờ Nước Fujistar...
6.400
vnđ
6.900 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
Đơn vị đóng gói
1000 tờ / thùng
Giấy nhám tờ Matador P1500
Giấy nhám tờ Matador P2000
Những điều cần biết về giấy nhám đánh bóng kim loại CHLB Đức 2016
Giấy nhám tờ Fujistar  The LCC/DCC/DCC-H type uses a silicon carbide abrasive. ( Hạt Silic carbide)  The LAC/DAC type uses an alumina abrasive. ( Hạt Nhôm )
Giấy Nhám Tờ Nước Fujistar (Sankyo) LCC-H P80 230mm X 280mm | ( Wet Sanding Paper)
Giấy nhám tờ mịn P1200 230mm x 280mm Matador Made in Germany | ( Wet sanding Paper Matador P1200 230mm x 280mm )
Giấy nhám tờ mịn P120 230mm x 280mm Matador Made in Germany | ( Wet sanding Paper Matador P120 230mm x 280mm )
Giấy nhám tờ mịn P240 230mm x 280mm Matador Made in Germany | ( Wet sanding Paper Matador P240 230mm x 280mm )
Giấy nhám tờ mịn P320 230mm x 280mm Matador Made in Germany | ( Wet sanding Paper Matador P320 230mm x 280mm )
Giấy nhám tờ mịn P400 230mm x 280mm Matador Made in Germany | ( Wet sanding Paper Matador P400 230mm x 280mm )
Giấy nhám tờ mịn P600 230mm x 280mm Matador Made in Germany | ( Wet sanding Paper Matador P600 230mm x 280mm )
Giấy nhám tờ mịn P800 230mm x 280mm Matador Made in Germany | ( Wet sanding Paper Matador P800 230mm x 280mm )
Giấy nhám tờ mịn P1000 230mm x 280mm Matador Made in Germany | ( Wet sanding Paper Matador P1000 230mm x 280mm )
Giấy nhám tờ mịn P1500 230mm x 280mm Matador Made in Germany | ( Wet sanding Paper Matador P1500 230mm x 280mm )
Giấy nhám tờ mịn P2000 230mm x 280mm Matador Made in Germany | ( Wet sanding Paper Matador P2000 230mm x 280mm )
Giấy nhám tờ mịn P2500 230mm x 280mm Matador Made in Germany | ( Wet sanding Paper Matador P2500 230mm x 280mm )
Giấy Nhám Tờ Nước Fujistar (Sankyo) DAC P320 230mm X 280mm | ( Wet Sanding Paper)
Giấy Nhám Tờ Nước Fujistar (Sankyo) LCC-H P320 230mm X 280mm | ( Wet Sanding Paper)